Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 • Karoliina Isopahkala
 • Pääskyntie 30, 85200 Alavieska
 • 046 921 3333
 • pompolli@hotmail.com

Rekisterin nimi:

 • Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 • Asiakas- ja hoitosuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö:

 • Asiakkaasta: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sairaudet ja sairaushistoria. (Tämän vaatii potilaslaki ja ne kirjataan sinun turvaksesi ja taatakseni turvallisen hoidon – hieronta ja jalkahoito, muissa hoidoissa näin tarkkoja tietoja ei kysellä).
 • Hoidosta: päivämäärä, hoito, hoidon kulku

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sekä hoitotapahtumasta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

 • Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

 • Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet:

 • Manuaalinen aineisto; suljettu, lukittu säilytys

Tarkastusoikeus

 • Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 • Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

 • Tietoja ei käytetä markkinointiin.