Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

  • Karoliina Isopahkala
  • Pääskyntie 30, 85200 Alavieska
  • 046 921 3333
  • pompolli@hotmail.com

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakas- ja hoitosuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö:

  • Asiakkaasta: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sairaudet ja sairaushistoria. (Tämän vaatii potilaslaki ja ne kirjataan sinun turvaksesi ja taatakseni turvallisen hoidon – hieroja ja jalkahoito).
  • Hoidosta: päivämäärä, hoito, hoidon kulku

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sekä hoitotapahtumasta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet:

  • Manuaalinen aineisto; suljettu, lukittu säilytys
  • Sähköinen aineisto; suljettu, lukittu säilytys

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Tietoja ei käytetä markkinointiin.